KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM CÍMŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025. nevelési évre történő óvodai felvétel iránti kérelem c. nyomtatvány kitöltéséhez
az alábbi kiegészítéssel szeretnénk segítséget nyújtani.
A nyomtatvány bevezetésében (az 1. pont előtt kitöltésre kerülő szövegrészben) a szülő 1
óvodát nevezhet meg, ahová gyermeke felvételét, férőhely biztosítását kéri.
A „feladatellátási helyek” megjelölés az adott óvoda székhelyintézményét, illetve annak
telephelyeit jelenti. A szülőnek lehetősége van az adott óvodán belüli feldatellátási helyek
(azaz a székhelyintézmény és annak telephelyei) tekintetében – a gyermek felvételének
lehetséges helyszínei között – sorrendiséget felállítani. Erre utal az 1., 2., 3., szám mellett
kitölthető rész. (Önkormányzatunk és az óvodák honlapja, illetőleg az óvodák körzetjegyzéke
is tartalmazza a feladatelltási helyek – a székhelyintézmények és a telephelyek – nevét és
címét.)
A hatályos jogszabályok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a szülő több óvodába is
beadja gyermeke felvételi kérelmét. Ebben az esetben azonban minden óvoda vonatkozásában
külön nyomtatványt kell a leírtak szerint kitölteni, és az adott óvodá(k)ba eljuttatni.
A fentiekben olvasható információk kizárólag az önkormányzati fenntartású óvodákra
vonatkoznak.

Az óvodaválasztáshoz sok sikert kívánunk.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA