Bemutatkozás

Arra törekszünk, hogy a szülők biztonságban érezzék gyermekük fejlődését, s nyugodt szívvel ránk bízzák legnagyobb kincsüket, GYERMEKÜKET.

Hitvallásunk: „ Adok, s kapok boldog három évet a gyermekemnek, a szülőnek, a tágabb világnak egy tartalmasabb, szebb világért”

Testületünk munkájának garanciája a gyermekek, a szülők elégedettsége, az iskolák pozitív visszajelzése, a fenntartói támogatás és a hiteles nevelőtestület.

Óvodánk a Gazdagréti lakótelepen, a budai hegyek lábánál, egészséges és jól megközelíthető, szép természeti környezetben található. A 2015-ös óvodai egyesítéseket követően három épületben működik. Nevelőtestületünk tagjai a felsőfokú óvónői képesítés mellett más szakképesítéssel /pszichopedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, mozgásterapeuta, drámapedagógus/, valamint többéves gyakorlattal rendelkező, hivatását értő, az újra fogékony, gyermekszerető - tisztelő, elkötelezett pedagógusok, akiknek méltó nevelő társaik a szakképzett dajkák.

 

Óvodánk biztonságérzetet adó és érzelem gazdag, ahol a gyermek GYERMEK lehet, s a legfontosabb tevékenységének a SZABAD JÁTÉKOT tekintjük. A szülőkkel közösen, partneri viszonyban a családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartásával végezzük óvó – védő, fejlesztő tevékenységünket. A mindennapokban arra törekszünk, hogy a nevelési programunk szellemében minőségileg garantált nevelőmunkát végezzünk, hogy az óvodából kikerülő gyermekeket képességeik alkalmassá tegyék az iskolai élet sikeres megkezdésére, majd érzelmileg gazdag, testileg egészséges és szellemileg kreatív felnőttekké váljanak

 

Mindezeket elsősorban a művészetek eszközeinek felhasználásával kívánjuk megvalósítani. Sokoldalú tevékenységek biztosításával, gazdag élmények nyújtásával, szeretettel és türelemmel, a gyermek egyéni tulajdonságainak és fejlettségének figyelembevételével végezzük nevelő munkánkat. A kétnyelvű kisebbségi német nyelvű csoportokban (B épület) a német nyelv és a német kultúra alapjait közvetítjük a gyermekek számára.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA